Träffa likasinnade utanför datavärlden

Det kan lätt bli väldigt mycket ensamt arbete när man sitter framför en dator hela dagarna. Det betyder många gånger att man har timme efter timme framför sig där man har fullt fokus på en skräm och sällan interagerar med människor, annat än i ett chatprogram på datorn. Det finns de som jobbar i grupp eller i olika arbetslag, men det finns mängder av IT-konsulter och andra yrkesroller där ute som har det riktigt tufft när det kommer till den mänskliga kontakten. Rent fysiskt finns det inte många tillfällen att socialisera, och det kan bli ett problem.

Konferenser är vattenhålen

Ovanstående beskrivning kan nog många känna igen sig i, och att missa denna sociala del är jobbigt för många. I vissa fall, ska det sägas, så är det också självvalt. Det finns många som trivs allra bäst i att arbeta helt ensamma och sitta på sin kammare utan att ha med några andra att göra. Det är såklart upp till var och en att göra som man vill, men i slutändan behöver nog även den mest introverta människa känna en social, fysisk kontakt med någon annan.

Det kan vara en av anledningarna till att det finns så många konferenser som det gör, där människor som delar ett intresse kan träffas. Just det gemensamma intresset kan också vara en effektiv isbrytare som gör det lättare att vara social med andra. Konferenser är med andra ord effektiva träffar där man kan få stort utbyte på många olika sätt. Oavsett om konferensen är i central Stockholm eller på ett hotell i Tällberg så kommer det fortfarande att skapas en miljö av människorna som deltar, en miljö som kommer till nytta för många. Konferenser kan därför vara det välbehövliga vattenhål som många ensamma yrkesroller behöver för att dels få det de behöver i socialt utbyte, men också ny och färsk kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Vad tycker ni om konferenser?

Jag funderar mer och mer på hur viktigt det är med konferenser. Man har ju varit på några stycken genom åren som varit mer eller mindre bra, och i vissa lägen så känns det som att många åker på konferenser enbart för att komma bort en stund och få lite semester. Det är väl också en del av hela ekvationen, att man på något legitimt sätt kan åka iväg och ”låtsas” vara intresserad för arbetsrelaterade saker och samtidigt dra nytta av att man får mycket tid för sig själv på en plats som många gånger erbjuder en lyxig vardag.

Sverige älskar konferenser

Oavsett om man är på ett konferenshotell Skåne eller på konferens i Norrbotten så brukar det se ut på ungefär samma sätt. Det handlar om föreläsningar eller workshops och givetvis mingel med middagar och liknande, där övernattning oftast ingår.  I många fall känns det som att det kan vara lite onödigt, men jag börjar trots det bli allt mer övertygad om att konferenser kan vara en riktigt värdefull ingrediens i många människors liv. Det handlar i slutändan bara om hur man väljer att delta och vad man gör med den tid som man får, både till att lära sig nya saker och knyta nya eller bättre kontakter.

Det här är värdefulla delar, både i ett privatliv men också i ett yrkesliv. Det är inte alltid man ska kombinera dessa två världar, men på en konferens så blir dessa gränser betydligt mer flytande, där man på något sätt tar en mer personlig och avslappnad inställning till det yrkesrelaterade, och den funktionen kan ju fungera som en motor till att bli än bättre på det man gör och se saker ur nya synvinklar. Med andra ord så ska man nog inte avfärda konferenser helt, även om det finns de som inte direkt utnyttjar dem som man ska. Men möjligheterna som konferenser öppnar upp för är på många sätt unika!