Att träna hund tillsammans

Hundträning blir, som så mycket annat, ännu roligare om det bedrivs tillsammans med någon annan eller i grupp. Det är dessutom så att hundträningen blir mer effektiv när man har hjälp av träningskompisar, och i vissa lägen (till exempel om man vill ut och tävla) är det nästan en nödvändighet att inte bara ha tränat själv.

Man har stor nytta av träningskompisar i alla steg i hundträningen. När man börjar träna en valp behöver man mycket hjälp med socialiseringsträning, hanteringsträning och hjälp av lugna trygga träningsvana hundar att agera lagom störning så att valpen lär sig att kunna koncentrera sig på hundträning även när det rör sig andra hundar i närheten. För att kunna träna moment där hunden kanske inte kan alla delar kan träningskompisar få hjälpa till att hålla i en valp som annars vill tjuvstarta på inkallningen, kanske vakta externbelöningen eller göra den utlagda targeten synlig i rutan.

Att börja tävla

Nästa steg i hundträningen kanske blir att börja tävla. Träningskompisar som kan leka domare och tävlingsledare och kommendera runt en på plan är då en förutsättning för att vara väl förberedd inför tävling. Även olika former av störningsträning är en rolig och utvecklande del av hundträningen som man gör allra bäst tillsammans och där är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan hitta på. Man kan utgå ifrån vad man är säker på att hunden skulle bli distraherad av i hundträningen och sedan skapa situationer där hunden får träna på att hellre välja hundträningen istället för distraktionen.

Det är också viktigt utnyttja sina hundtränande vänners kritiska ögon som kan upptäcka brister i ens egen hundträning som man kanske själv inte är riktigt medveten om och gärna be dem filma. Ofta har man stort utbyte av varandra när det gäller att få fler perspektiv på sin hundträning, och även mindre erfarna hundtränare kan komma med en ny infallsvinkel som leder fram till ett bättre utförande av ett moment eller en lösning på ett problem.